“Calapoadele de gînd pe care s-au croit cuvintele”

Caracterizarea românească a întîmplării mai cere însă o precizare. Pentru metafizica actualistă a Apusului, o întîmplare este, mai presus de toate, un fapt, o acțiune, o lucrare. Pentru român, dimpotrivă, întîmplarea este mai mult o schimbare de stare, adică rezultatul unei asemenea lucrări, înregistrat de către un ins, ființă or lucru, ceva care ți s-a întîmplat, care s-a petrecut cu tine, adică o pățanie. Ci nu o faptă pe care ai săvîrșit-o.

Inserțiunea evenimentelor în vreme nu apare…ca rezultatul făptuirii unui subiect, ca ca acel al unei pățanii. Că “pătimire” nu înseamnă în românește numai suferință, în termenul restrîns de durere, ci alterare metafizică a ființei, adică pățanie, suferire a lucrării altuia, înregistrare a ei în ființa proprie, primire–o atestă expresia cîntării bisericești, care vorbește chiar și de “pătimirea bucuriilor.”

Categoria aristotelică a pasivității, a pățaniei, a pătimirii, în sens de suportare, de primire, de afecțiune metafizică, [dat fiind că este, n. mea] dizolvată în metafizica apuseană, sub presiunea făptuirii, cel mult în ideea “acțiunii reciproce”–domină la român asupra aceleia a lucrării, acțiunii sau energiei, cel puțin întru cît privește “lumea” și toate ființele ei.  Nu un subiect de acțiuni apare existența, pentru el, fie ea generală, ca firea, sau particulară, ca insul și întîmplarea, ci un suport de pătimiri și de pățanii, o schimbare de stări sub puterea altuia. Nu altceva exprimă cronicarul prin expresia “sub vremi.”

Mai mult decît atît, constatarea acestui caracter înlesnește înțelegerii românești să urce de la întîmplările acestei lumi la făcătorul a toate, “încercarea” nefiind, pentru el, iscodirea practică a posibilului în perspectiva intereselor ființei particulare, ci deslușirea intențiilor făcătorului față de această ființă.

E aci…o orientate dispărută treptat din metafizica actualistă a Apusului, pe măsura trimfului științei experimentale, ce a consacrat acolo triumful lui “homo faber.”

— Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenței, Opere I

 

 

 

 

Advertisements

About socot

- Economie - Istorie economica - Finante - Administrarea crizelor
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.